Kamerabevakning till företaget – en bra investering

Företag löper generellt större risk än privatpersoner att bli utsatta för brott. Inbrott, stöld och skadegörelse är till exempel vanligt förekommande och det är en av anledningarna till att kamerabevakning kan vara en bra investering.

Flera fördelar med kamerabevakning

Företag drabbas som sagt i högre utsträckning av brott än vad privatpersoner gör och det kan vara både otäckt och kostsamt att bli utsatt för inbrott, skadegörelse eller annat. Ett sätt att öka företagets säkerhet är att installera kamerabevakning – och det finns flera fördelar med att göra det:

  • Ökad säkerhet och trygghet
    Kamerabevakning kan öka känslan av säkerhet för både anställda och kunder. Vad gäller anställda så säger det kanske sig självt att arbetsmiljön känns säkrare om det finns kameror och bevakar lokalerna. För kunder kan det kännas tryggt att gå in i en butik med just kameror, eftersom det visar att man bryr sig om säkerheten.
  • Minskar risken för flera brott
    Kamerabevakning kan ge en ökad känsla av trygghet av att bara finns där men det kan även verka avskräckande för personer som planerat att begå brott. Att bryta sig in, stjäla, klottra eller på annat sätt förstöra är troligen inte lika lockande när det finns en risk att komma med på video.Det finns viss statistik på att bevakning minskar risken för brott. Det är förstås ingen garanti – men skulle ett brott begås så är det åtminstone större chans att det kan klaras upp. Videomaterialet kan bli en viktig bevisning i en eventuell utredning och i vissa fall går det att identifiera gärningspersonen direkt.
  • Kan göra verksamheten mer effektiv
    Kamerabevakning kan även användas i andra syften än att bara öka säkerheten. Det kan användas för att göra verksamheten mer effektiv. Är företaget till exempel en butik går det att använda videomaterialet för att se hur kunderna rör sig inne i butiken. Det går även att se under vilken tid på dagen som kunderna är som flest och när besöksantalet är som minst.Detta är information som kan tas med i beräkningarna i samband med beslut och förändringar – till exempel kan det vara ett utmärkt tillfälle att utföra vissa arbetsuppgifter under den tid som det är som mest lugnt i butiken. Det kan även hjälpa när specifika varor ska placeras ut på strategiska platser i lokalen och så vidare.