Hyra ssk via bemanningsföretag – exempel

Det kan finnas många olika anledningar till att hyra ssk i stället för att anställa en. Om behovet bara finns för en kortare period är det till exempel perfekt med en så kallad hyrsjuksköterska eftersom denne kommer in, genomför sitt uppdrag oavsett omfattning och sedan går vidare till ett nytt uppdrag.

Hyra ssk passar vid många typer av tillfällen

Att hyra ssk i stället för att anställa en är en lösning som passar vid många typer av tillfällen. Finns behov av fler personer i personalstyrkan, men kanske bara under en kortare period, kan det till exempel vara svårt att hitta någon som nappar på tjänsten.

Att hyra ssk passar även under långdragna rekryteringsprocesser där tjänster riskerar stå tomma under en längre period eller när någon anställd är föräldra- eller tjänstledig. För hyra av ssk finns inga krav på hur långt uppdraget måste vara – alltifrån ett par timmar och upp till flera år är tillåtet och det är därmed ett väldigt flexibelt alternativ.

Många kompetenser tillgängliga

När sjuksköterskor anställs av ett bemanningsföretag, för att sedan kunna hyras ut, görs givetvis grundliga kontroller för att säkerställa kompetensen. Bland annat så kontrolleras yrkeslegitimation hos både Socialstyrelsen och IVO och vidare gör bemanningsföretaget själva regelbundna kontroller, både innan anställning och löpande under anställningens gång.

Hos bemanningsföretag finns ofta gott om sjuksköterskor, både grundutbildade och med olika specialistkompetenser. Bland annat finns sjuksköterskor inom följande specialistområden:

  • Anestesi
  • Intensivvård
  • Kirurgi
  • Onkologi

Så fungerar det

Att hyra ssk är enkelt och processen kan ofta ske snabbt. Det första steget är att ta kontakt med ett bemanningsföretag som är aktivt inom vårdsektorn för att beskriva vilket behov och vilka krav som finns inom verksamheten.

Ett uppdrag skapas sedan utifrån det och antingen kan bemanningsföretagets personal själva tipsa sina konsulter om uppdraget eller så läggs det ut i en uppdragsportal, där sköterskorna själva kan söka det. Vanligen används båda metoderna, speciellt om det finns behov av att tillsätta någon snabbt, då bemanningsföretagen är måna om snabba men trygga processer.

Det spelar alltså ingen roll om behovet är kortvarigt och att en sjuksköterska bara behövs till några enstaka arbetspass eller om behovet finns under en längre period. Det spelar heller ingen roll var i landet verksamheten finns, då dom flesta bemanningsföretag arbetar mer eller mindre rikstäckande.